Normen

21-02-2015 17:02

Alle kamers zijn voorzien van een ventilatiesysteem D en afgewerkt volgens de normen van brandveiligheid opgelegd door Stad Brugge. Rookmelders en brandalarm zijn over het volledige gebouw aanwezig.